The Bauhinia Hotel Hong Kong

The Bauhinia Hotel Hong Kong
尖沙咀天文台围5-9号


查詢熱線:
電話 : (852) 5808-7295

网上优惠价
(前台现付)


香港宝轩酒店
The Bauhinia Hotel Hong Kong Lobby

客房
  The Bauhinia Hotel Hong Kong
The Bauhinia Hotel Hong Kong
 
The Bauhinia Hotel Hong Kong
 
The Bauhinia Hotel Hong Kong
 
The Bauhinia Hotel Hong Kong
 
The Bauhinia Hotel Hong Kong
  The Bauhinia Hotel Hong Kong
酒店位置



搜寻香港酒店 返回香港酒店 香港旅游资料 香港酒店位置